En årlig licensavgift debiteras dig för att täcka kostnaderna för din lagringsplats där hemsidan är placerad samt licenskravet kopplat till ditt designtema samt ditt domännamn. Avgiften per år är 2000kr.

Mer än hit behöver du inte läsa om du känner dig okej med det. Fortsätt annars att läsa.

INFÖR LICENSFÖRNYELSE

30 dagar före nytt licens år (dvs efter 11 månader) får du en påminnelse om att det snart är dags att förnya licensen och uppmanas att meddela om du vill det eller ej inom 10 dagar. 

Svarar du att du vill förnya din licens faktureras du för ett nytt år. Förfallodatum på fakturan är 20 dagar. 

Är inte betalningen oss tillhanda före förfallodatumet skickas ingen mer påminnelse ut. Du har 20 dagar på dig att på egen hand under denna tid skaffa ett annat webhotell liksom kopiera allt material för vidare hantering på annan serverplats liksom lösa de nödvändiga kostnader som krävs för upprätthållande av sidans funktionalitet. 

Har du begärt en ny faktura men vi saknar din betalning när ditt licensår går ut raderas din sida. Vi kan inte återställa den då vi inte tar någon back-up.

Om vi 10 dagar efter vår första påminnelse (30 dagar före året passerat) inte hört något alls ifrån dig hör vi av oss till dig igen. Du kommer då att få 10 dagar på dig att svara om du vill förnya din licens eller ej. 

Svarar du att du vill förnya din licens faktureras du för ett nytt år. Förfallodatum på fakturan är 10 dagar. 

Är inte betalningen oss tillhanda före förfallodatumet skickas ingen mer påminnelse ut. Du har 10 dagar på dig att på egen hand under denna tid skaffa ett annat webhotell liksom kopiera allt material för vidare hantering på annan serverplats liksom lösa de nödvändiga kostnader som krävs för upprätthållande av sidans funktionalitet. 

Har du begärt en ny faktura men vi saknar din betalning när ditt licensår går ut raderas din sida. Vi kan inte återställa den då vi inte tar någon back-up.

ÖVRIGT

Du måste inte förnya denna licenskostnad hos oss utan kan när som helst, på eget ansvar eller med hjälp av annan part flytta din sida med hel databas till valfri server och samtidigt koppla om den mot vilket domännamn du vill. I samband med att vi bygger din hemsida registrerar vi ett domännamn (det du vill ska vara din hemsideadress) tillsammans med dig, om du vill utan extrakostnad . Domännamnet inkluderas sedan i din årliga licenskostnad.

Om du redan äger ett domännamn pekar du om din adress till den du får av oss och döljer målet hos dig. Om du inte vet hur det görs, kontakta supporten för den leverantör som tillhandahåller din tjänst så hjälper de dig. Inget av detta påverkar på något sätt vår produktionstakt då en ompekning alltid verkställs omedelbart. Du kan alltså göra det redan efter vårt inledande samtal.

Att flytta databaser via en ftp (file transfer protocol) server, hantera databaser eller använda din leverantörs programvara för det eller annan kan vara krångligt för många. Vi har därför valt att placera din sida på en plats vi är trygga med och som vi vet är driftsäker. Men återigen. Du kan när och hur du vill flytta var du vill. 

Nej. Vår erfarenhet är att det ofta blir problem, därför frånsäger vi oss all inblandning och medverkar i sådant. Trots att många hostingleverantörer säger sig ha migreringsverktyg för att förenkla webdataprocesser.

Hemsidor är komplicerade. Utrustningen som används för att öppna dem (datorer, plattor, telefoner, olika operativsystem och versioner) är i ständig utveckling. Lägg därtill ditt designtema, plattformen den vilar på och kopplade tillägg (plugins) samt operatören (du) som går in och ändrar är det upplagt för skador. Bör man låta systemen uppdatera sig själv är för oss lika svårt att svara på som att självkörande bilar skapar högre säkerhet för människor i trafiken. Vi låter helt enkelt dig bestämma vad som känns bäst för dig och visar hur du både slår på och av automatik.

Vi kommer inte reparera skadade sidor av den enkla anledningen att felsökning tar oändligt mycket tid p.g.a. allt som kan ha påverkat skadan (se texten under rubriken ”automatisk uppdatering”) 

Om du absolut vill göra ditt yttersta för att riskminimera skador på din hemsida och samtidigt hålla alla delar i gott skick KAN vi mot en månadskostnad av 1000kr bakgrundsövervaka din sidas funktionalitet. Före vi åtar oss detta uppdrag kommer vi tillsammans noga att gå igenom vad du får och inte får göra med din sida. Löpande underhåll bokas för ett kvartal (fyra månader) i taget, varken mer eller mindre.

Vi tar ingen back up av din sida. Vi lämnar den nyckelfärdig och funktionstestar den innan överlämning. Vad du sedan gör frånsäger vi oss allt ansvar för. Detta inkluderar egna försök till back-up. 

Detta ör något som vi sällan gör eftersom de flesta har ändrat ursprungsfunktionaliteten som vi skapat. Frågan är dock fri. Om vi efter kontroll av din sida upplever att den är i samma skick som vid överlämning kan vi diskutera dina önskemål. P.g.a. tidsbrist tar vi inte uppdrag som tar mer tid än 10 timmar per gång. Du kommer bli debiterad med samma timpris som vid initial beställning. 

Detta är inget vi tillhandahåller eftersom det tar för mycket tid i anspråk. Däremot finns många färdiga system som du själv kan utforska. Vi är alltså inte emot utveckling, tvärtom!