Att skapa en välfungerande websida kräver noggrannhet, kunskap, kreativitet, kundförståelse och struktur. Oavsett ditt val av investeringsstorlek så arbetar vi på samma metodiska sätt. För att läsa lite mer om vår arbetsprocess och vad som ingår i våra olika alternativ, se vår prislista alt. läs sammanfattningen nedan.

BESTÅNDSDELAR

Vad ska ingå på din sida?

TEXT & BILD

Hur ska det se ut och vem ska göra vad? (du eller vi)

FUNKTIONSTESTER

Innan sidan publiceras offentligt gör vi självklart en funktionskontroll

ÖVERLÄMNING

Du får fullständig kontroll av din sida i samband med att vi är färdiga.